Last evaluations for Thefacetiousgame

Allgemeine Bewertung
98 %
2 %
0 %
0 %
Beschreibung der Artikelzustände
100 %
0 %
0 %
0 %
Verpackung der Bestellung
100 %
0 %
0 %
0 %
KäuferDatumKommentarEval
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
21.02.2020
20.02.2020Merci envoi bien reçu et bien emballé , cartes dans un état irréprochable
19.02.2020Fast shipping!
19.02.2020livraison rapide... parfait en tout point
15.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
13.02.2020fast shipping, good grading
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
Datum
25.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
25.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
25.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
25.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
21.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
20.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Kommentar
Merci envoi bien reçu et bien emballé , cartes dans un état irréprochable
Datum
19.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Kommentar
Fast shipping!
Datum
19.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Kommentar
livraison rapide... parfait en tout point
Datum
15.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
14.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
14.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
14.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Kommentar
fast shipping, good grading
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
Datum
13.02.2020
Gesamtbetrag
Beschreibung der Artikelzustände
Verpackung der Bestellung
cardPreview