Glänzendes Schicksal

Glänzendes Schicksal

01.03.2021207/195

2. März 2021

10. Februar 2021

Ditto V

Ditto V (SHF SV118)

Ab 11,00 €

Wolly

Wolly (SHF SV103)

Ab 4,99 €

Meikro

Meikro (SHF SV101)

Ab 5,50 €

Skwovet

Skwovet (SHF SV99)

Ab 4,99 €

Swanna

Swanna (SHF SV96)

Ab 7,50 €

Cufant

Cufant (SHF SV90)

Ab 7,00 €

Krarmor

Krarmor (SHF SV89)

Ab 4,30 €

Morgrem

Morgrem (SHF SV84)

Ab 5,00 €

Gaunux

Gaunux (SHF SV82)

Ab 6,00 €

Nickit

Nickit (SHF SV81)

Ab 5,00 €

Koffing

Koffing (SHF SV76)

Ab 6,00 €

Falinks

Falinks (SHF SV74)

Ab 4,49 €

Kaocto

Kaocto (SHF SV73)

Ab 7,19 €

Salanga

Salanga (SHF SV70)

Ab 4,89 €

Carkol

Carkol (SHF SV68)

Ab 7,50 €

Dreepy

Dreepy (SHF SV60)

Ab 6,50 €

Milcery

Milcery (SHF SV57)

Ab 7,00 €

Hattrem

Hattrem (SHF SV55)

Ab 5,00 €

Hatenna

Hatenna (SHF SV54)

Ab 5,00 €

Dedenne

Dedenne (SHF SV51)

Ab 6,49 €

Morpeko

Morpeko (SHF SV44)

Ab 5,50 €

Toxel

Toxel (SHF SV41)

Ab 6,99 €

Voldi

Voldi (SHF SV39)

Ab 8,00 €

Rotom

Rotom (SHF SV38)

Ab 8,49 €

Eiscue

Eiscue (SHF SV35)

Ab 5,84 €

Snom

Snom (SHF SV33)

Ab 5,49 €

Kamalm

Kamalm (SHF SV29)

Ab 8,50 €

Memmeon

Memmeon (SHF SV25)

Ab 5,98 €

Suicune

Suicune (SHF SV22)

Ab 42,00 €

Liberlo

Liberlo (SHF SV17)

Ab 9,00 €

Hopplo

Hopplo (SHF SV15)

Ab 5,49 €

Flapple

Flapple (SHF SV13)

Ab 7,98 €

Applin

Applin (SHF SV12)

Ab 6,99 €

Cottomi

Cottomi (SHF SV11)

Ab 8,00 €

Cottini

Cottini (SHF SV10)

Ab 9,00 €

Keradar

Keradar (SHF SV8)

Ab 5,90 €

Sensect

Sensect (SHF SV7)

Ab 5,50 €

Gortrom

Gortrom (SHF SV6)

Ab 9,00 €

Thwackey

Thwackey (SHF SV5)

Ab 7,00 €

Chimpep

Chimpep (SHF SV4)

Ab 4,80 €

Decidueye

Decidueye (SHF SV3)

Ab 11,50 €

Dartrix

Dartrix (SHF SV2)

Ab 6,89 €

Rowlet

Rowlet (SHF SV1)

Ab 5,00 €

Géraldine

Géraldine (SHF 72)

Ab 22,00 €

Rose

Rose (SHF 71)

Ab 13,00 €

Poké-Kind

Poké-Kind (SHF 70)

Ab 16,99 €

Piers

Piers (SHF 69)

Ab 9,00 €

Cara Liss

Cara Liss (SHF 67)

Ab 9,50 €

Ball Guy

Ball Guy (SHF 65)

Ab 8,00 €

Ball Guy

Ball Guy (SHF 57)

Ab 0,02 €

Indeedee

Indeedee (SHF 56)

Ab 0,09 €

Urgl V

Urgl V (SHF 54)

Ab 1,00 €

Eevee

Eevee (SHF 52)

Ab 0,02 €

Ditto V

Ditto V (SHF 50)

Ab 0,89 €

Cufant

Cufant (SHF 49)

Ab 0,02 €

Thievul

Thievul (SHF 48)

Ab 0,04 €

Kleptifux

Kleptifux (SHF 47)

Ab 0,02 €

Yveltal

Yveltal (SHF 46)

Ab 4,98 €

Crobat V

Crobat V (SHF 44)

Ab 2,00 €

Spinarak

Spinarak (SHF 43)

Ab 0,02 €

Koffing

Koffing (SHF 41)

Ab 0,02 €

Trapinch

Trapinch (SHF 40)

Ab 0,02 €

Servol V

Servol V (SHF 39)

Ab 0,50 €

Morpeko V

Morpeko V (SHF 37)

Ab 0,80 €

Morpeko

Morpeko (SHF 36)

Ab 0,02 €

Morpeko

Morpeko (SHF 35)

Ab 0,02 €

Rotom

Rotom (SHF 34)

Ab 0,02 €

Luxray

Luxray (SHF 33)

Ab 0,02 €

Luxio

Luxio (SHF 32)

Ab 0,02 €

Shinx

Shinx (SHF 31)

Ab 0,02 €

Mottineva

Mottineva (SHF 30)

Ab 0,02 €

Snom

Snom (SHF 29)

Ab 0,02 €

Cramorant

Cramorant (SHF 28)

Ab 0,02 €

Drednaw

Drednaw (SHF 27)

Ab 0,02 €

Chewtle

Chewtle (SHF 26)

Ab 0,02 €

Volcanion

Volcanion (SHF 25)

Ab 0,02 €

Manaphy

Manaphy (SHF 24)

Ab 0,02 €

Floatzel

Floatzel (SHF 23)

Ab 0,02 €

Buizel

Buizel (SHF 22)

Ab 0,02 €

Kyogre

Kyogre (SHF 21)

Ab 7,00 €

Horsea

Horsea (SHF 20)

Ab 0,02 €

Reshiram

Reshiram (SHF 17)

Ab 6,00 €

Zarude

Zarude (SHF 16)

Ab 0,02 €

Eldegoss

Eldegoss (SHF 15)

Ab 0,02 €

Gortrom

Gortrom (SHF 13)

Ab 0,09 €

Thwackey

Thwackey (SHF 12)

Ab 0,02 €

Chimpep

Chimpep (SHF 11)

Ab 0,02 €

Moruda V

Moruda V (SHF 9)

Ab 0,99 €

Decidueye

Decidueye (SHF 8)

Ab 0,02 €

Dartrix

Dartrix (SHF 7)

Ab 0,02 €

Rowlet

Rowlet (SHF 6)

Ab 0,02 €

Tropius

Tropius (SHF 5)

Ab 0,02 €

Cacnea

Cacnea (SHF 4)

Ab 0,02 €

Celebi

Celebi (SHF 3)

Ab 0,02 €

Yanmega

Yanmega (SHF 2)

Ab 0,02 €

Yanma

Yanma (SHF 1)

Ab 0,02 €


cardPreview