Cartas Sueltas

#
Nombre
Número
Rareza
Disponible
De
Dispo. (Foil)
De (Foil)
1
Princess Luna *Wax and Wane*
Princess Luna *Wax and Wane*
58
0
N/A
0
N/A
2
Tank *Best Tortoise*
Tank *Best Tortoise*
13
0
N/A
0
N/A
3
Princess Luna *A Nightmare Come True*
Princess Luna *A Nightmare Come True*
35
0
N/A
0
N/A
4
Nightmare Moon *Mistress of the Dark*
Nightmare Moon *Mistress of the Dark*
114
0
N/A
0
N/A
5
Fluttershy *Pony Pirate*
Fluttershy *Pony Pirate*
74
0
N/A
0
N/A
6
Coloratura *Razzle Dazzle* (V.2 - Promo)
Coloratura *Razzle Dazzle* (V.2 - Promo)
Pƒ2
4
4,00 €
0
N/A
7
Forest Owl *Novice Assistant*
Forest Owl *Novice Assistant*
85
19
0,02 €
0
N/A
8
Tank *Loyal Pet* (V.1 - Common)
Tank *Loyal Pet* (V.1 - Common)
18
4
0,25 €
0
N/A
9
Owlowiscious *Wise Pet* (V.1 - Common)
Owlowiscious *Wise Pet* (V.1 - Common)
52
5
0,20 €
0
N/A
10
Nightmare Moon *Deep Darkness* (V.1 - Rare)
Nightmare Moon *Deep Darkness* (V.1 - Rare)
79
0
N/A
0
N/A
11
Owlowiscious *Tome Retriever*
Owlowiscious *Tome Retriever*
47
0
N/A
0
N/A
12
Discord *Plus One*
Discord *Plus One*
66
4
2,21 €
0
N/A
13
Princess Celestia *Royal Decree*
Princess Celestia *Royal Decree*
89
3
1,46 €
0
N/A
14
Make This Castle a Home
Make This Castle a Home
126
0
N/A
0
N/A
15
Tank *Shell Shock*
Tank *Shell Shock*
13
1
1,50 €
0
N/A
16
Owlowiscious *Reshelver*
Owlowiscious *Reshelver*
37
0
N/A
0
N/A
17
Owlowiscious *Best Owl*
Owlowiscious *Best Owl*
34
2
0,02 €
0
N/A
18
Queen Novo *Under the Sea*
Queen Novo *Under the Sea*
53
6
1,50 €
0
N/A
19
Rainbow Dash *Flier Extraordinaire* // Rainbow Dash *Flier Extraordinaire* (V.1 - Fixed)
Rainbow Dash *Flier Extraordinaire* // Rainbow Dash *Flier Extraordinaire* (V.1 - Fixed)
1
0
N/A
0
N/A
20
Applejack *Steadfast Farmpony* // Applejack *Steadfast Farmpony* (V.1 - Fixed)
Applejack *Steadfast Farmpony* // Applejack *Steadfast Farmpony* (V.1 - Fixed)
2
0
N/A
0
N/A
cardPreview