Cartes

#
Nom
Nombre
Rareté
Disponible
De
1
Neatness Meteor Shower [D Format]
Neatness Meteor Shower [D Format]
094
100
0,50 €
2
Pandemonium Tactics [D Format]
Pandemonium Tactics [D Format]
037
80
0,10 €
3
Burning Flail Dragon [D Format]
Burning Flail Dragon [D Format]
030
37
2,80 €
4
Patrol Robo, Dekarcop [D Format]
Patrol Robo, Dekarcop [D Format]
042
32
2,50 €
5
Stem Deviate Dragon [D Format]
Stem Deviate Dragon [D Format]
036
54
1,80 €
6
Shadowcloak [D Format]
Shadowcloak [D Format]
010
83
2,50 €
7
Aspiring Maiden, Alana [D Format]
Aspiring Maiden, Alana [D Format]
054
27
2,50 €
8
Easerod Angel [D Format]
Easerod Angel [D Format]
020
41
0,80 €
9
Stealth Dragon, Fushimachi Madoka [D Format]
Stealth Dragon, Fushimachi Madoka [D Format]
011
29
0,75 €
10
Steam Mage, Ashur-da [D Format]
Steam Mage, Ashur-da [D Format]
014
40
0,50 €
11
Blade Feather Dragon [D Format]
Blade Feather Dragon [D Format]
047
100
2,00 €
12
Vairina Exspecta [D Format]
Vairina Exspecta [D Format]
001
86
5,20 €
13
Flagship Dragon, Flagburg Dragon [D Format]
Flagship Dragon, Flagburg Dragon [D Format]
009
105
1,50 €
14
Prized Trident [D Format]
Prized Trident [D Format]
116
250
0,03 €
15
Desire Devil, Incane [D Format]
Desire Devil, Incane [D Format]
016
86
0,30 €
16
Blaze Maiden, Ximena [D Format]
Blaze Maiden, Ximena [D Format]
012
53
1,50 €
17
High Rate Burst Dragon [D Format]
High Rate Burst Dragon [D Format]
052
244
0,05 €
18
Sylvan Horned Beast, Gabregg [D Format]
Sylvan Horned Beast, Gabregg [D Format]
024
101
0,40 €
19
Diabolos Returner, Deryck [D Format]
Diabolos Returner, Deryck [D Format]
004
122
5,98 €
20
Aggress Blue Dragon [D Format]
Aggress Blue Dragon [D Format]
023
84
0,40 €
cardPreview