Singles

#
Nome
Numero
Rarità
Disponibile
Da
1
Rex Gigante
Giant Rex
027
282
6,00 €
2
Aromaserafia Dolce Maggiorana
Aromaseraphy Sweet Marjoram
034
3271
0,02 €
3
Satellite Synchron
Satellite Synchron
025
1886
0,05 €
4
Drago Anthelion Oscuro
Dark Anthelion Dragon
036
8303
0,02 €
5
Infernobile Cavaliere - Renaud
Infernoble Knight - Renaud
011
606
7,49 €
6
Torpedine Pinguino
Penguin Torpedo
004
11745
0,02 €
7
Trappolatrice Mantis
Traptrix Mantis
076
3779
0,02 €
8
Sorella Fantasma & Corniolo Spettrale
Ghost Sister & Spooky Dogwood
024
506
1,39 €
9
Cyber Drago Nucleo
Cyber Dragon Core
001
817
0,05 €
10
Zefraath
Zefraath
030
2767
0,02 €
11
Drago Necro Zombie Occhi Rossi
Red-Eyes Zombie Necro Dragon
041
1335
0,15 €
12
Impermanenza Infinita
Infinite Impermanence
100
512
15,00 €
13
Red Reboot
Red Reboot
046
1550
0,09 €
14
Dragonzella Governante
House Dragonmaid
022
1364
0,10 €
15
Bambolaombra Squamata
Shaddoll Squamata
006
4982
0,02 €
16
Sovraccarico Koa'ki Meiru
Koa'ki Meiru Overload
051
6737
0,02 €
17
Forma del Chaos
Chaos Form
011
1810
0,02 €
18
Megalito Phaleg
Megalith Phaleg
038
7966
0,02 €
19
Re Dragone
King Dragun
077
8378
0,02 €
20
Tytannial, Principessa delle Camelie
Tytannial, Princess of Camellias
041
7320
0,02 €
cardPreview